Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ.

Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
69

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Організація пожежної безпеки на підприємстві

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Факультет Заочний

Кафедра Техногенно-екологічної безпеки

РЕФЕРАТ

З КУРСУ

«ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ»

НА ТЕМУ:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ »

ІРПІНЬ 2010


ЗМІСТ

Вступ

Нормативно правова база

Основи створення і впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві

Варіант системи заходів, щодо попередження виникнення пожеж

Висновок

Список використаних літературних джерел


ВСТУП

Скачать: 

Охрана труда в процессе изготовления лабораторного измерителя для исследования характеристик стереокассетного магнитофона KX-W4080

ОХРАНА ТРУДА в процессе изготовления лабораторного измерителя для исследования характеристик стереокассетного магнитофона KX-W4080


1. Анализ условий труда

В процессе изготовления лабораторного измерителя для исследования характеристик стереокассетного магнитофона KX-W4080, дальше просто лабораторный измеритель, задействовано следующее оборудование:

а) стол монтажный СМ-3, предназначенный для обеспечения полного комплекса работ по сборке и электромонтажу РЭА, в условиях опытного производства;

б) стенд для контроля электрических параметров.

В таблице 1 представлен перечень операций по сборке и монтажу лабораторного измерителя.

Таблица 1-Состав операций и технологического оборудования на участке сборки и монтажа

Скачать: 

Охорона праці у галузі

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державній університет імені Миколи Гоголя

Фізико-математичний факультет

Кафедра фізики

Індивідуальне завдання

Охорона праці у галузі

Студента 5-го курсу

групи ПФ-51

Трофимчука Л.В.

Ніжин 2010


Охорона праці у галузі

Індивідуальне завдання

1) Те, що роботодавець повинен створити систему управління охороною праці;

2) Стимулювання охорони праці;

3) Організацію охорони праці;

4) Загальні положення, визначення понять;

5) Гарантії прав на охорону праці.

1) Проведенням інструктажу з питань охорони праці;

2) Розробкою засобів по забезпеченню норм безпеки і гігієни праці;

3) Здійсненням оперативно-методичного керівництва;

4) Створенням системи управління охороною праці.

Скачать: 

Организационно-правовые основы промышленной безопасности на предприятии

Министерство образования Российской Федерации

Югорский государственный университет

Инженерный факультет

Кафедра "Физики и общетехнических дисциплин"

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине "Производственная безопасность"

На тему "Организационно-правовые основы промышленной безопасности на предприятии"

Выполнила: студентка гр.5460

Алеева Н.А.

Проверил: преподаватель

Герасименко О.С.

Ханты-Мансийск 2010 г.

Содержание

Введение

1. Опасные производственные объекты

2. Основы промышленной безопасности

Заключение

Список используемой литературы

Приложения

Скачать: 

Основные требования по охране труда и окружающей среды

СОДЕРЖАНИЕ

1. Охрана труда и окружающей среды

1.1 Организация охраны труда на предприятии в организации

1.1.1 Лица, ответственные за состояние охраны труда

1.1.2 Виды инструктажей по технике безопасности, их периодичность и порядок

1.2 Характеристика производства выполняемых работ с точки зрения охраны труда

1.2.1 Производственные вредности и меры борьбы с ними

1.2.2 Требования к естественному и искусственному освещению

1.2.3 Требования к метеорологическим условиям воздушной среды

1.2.4 Расчет вентиляции, кондиционирование воздуха

1.2.5 Меры борьбы с шумом, вибрацией

1.3 Меры электробезопасности при обслуживании и ремонте применяемой техники

1.4 Сосуды под давлением, грузоподъемные и транспортные средства

1.5 Организация пожарной охраны на предприятии

1.5.1 Категории производств по пожарной безопасности

1.5.2 Степень огнестойкости здания

1.5.3 Организация эвакуации

1.5.4 Аварийное освещение

1.6 Охрана окружающей среды

Список использованных источников

1. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Скачать: 

Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний економічний університет

Реферат

по Охороні праці:

"Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності"

Виконала

Студентка 13гр ФМЕ

Патлатюк І.П.

Перевірила

викл. Язикова Ю.І.

виробничий травматизм профзахворюваність

Одеса 2010

Вступ

Виробничий процес будь-якої технологічної складності, організований в тій або іншій галузі промисловості, сфері послуг, управління і реалізації продукції, тісно пов'язаний з ризиком для життя і здоров'я працівників. Загрозу нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві не можна повністю виключити ні на одному підприємстві, ні в одній організації або установі. Звичайно, співробітники в різному ступені ризикують стати "жертвою" на своєму робочому місці. Це залежить від виду трудової діяльності, особливостей того або іншого підприємства, а також від рівня підготовленості і захищеності робочих місць відповідно до вимог охорони праці.

Скачать: 

Изучение антропометрических данных уровня физического развития учащихся 7-х классов и гигиенических требований в Калиновской школе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ШКОЛЬНИКОВ КРЫМА «ИСКАТЕЛЬ»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ

ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В КАЛИНОВСКОЙ ШКОЛЕ

Работу выполнила:

Седых Светлана,

(Ленинский район,

Калиновская ОШ I-III ступеней,

11 класс)

Руководитель:

Джапарова Зоре Зуфаровна,

учитель химии Калиновской ОШ

пгт Ленино 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.Обзор литературы

1.1 Естественное освещение. Гигиенические требования

1.2 Гигиена дыхания. Гигиенические требования

1.3 Основные показатели развития ребенка

1.4 Гигиенические требования к классной мебели

2.Практическая часть

Выводы

Список использованной литературы

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Скачать: 

Протипожежний захист. Законодавчі основи охорони праці

План

1. Протипожежний захист. Зовнішнє пожежне водопостачання

2. Законодавчі основи О.П. Організація робіт по О.П. в промисловості

3.Виробнича санітарія. Визначення рівня запиленості повітря (ваговий метод)

4. Техніка безпеки. Захисне відключення, принцип дії

Література


1. Протипожежний захист. Зовнішнє пожежне водопостачання

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди.

Пожежна безпек – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Горіння – це процес окислення який супроводжується інтенсивним виділенням тепла і променевої енергії. Горіння виникає коли є горюча речовина, окислювач та джерело запалювання.

1. Кожне підприємство згідно "Правил пожежної безпеки в Україні" повинне бути забезпечене необхідною кількістю води для цілей пожежегасіння.

Скачать: 

Технические и организационные меры электробезопасности

Федеральное агентство по образованию РФ

Пермский государственный технический университет

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Реферат на тему: «Технические и организационные меры электробезопасности»

Выполнила: студентка

Группы ООС – 10 АДФ

Попова П.Г.

Проверила: Малахова Л.В.

Пермь, 2010 г .


Содержание

1. Введение

2. Теоретические основы безопасности

2.1 Электробезопасность

2.2 Действие электрического тока

3. Средства защиты

4. Статическое напряжение

5. Загрязнение окружающей среды

6. Вывод

Литература


1. Введение

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека.

Достижения в медицине, повышение комфортности деятельности и быта, интенсификация и рост продуктивности сельского хозяйства во многом способствовали увеличению продолжительности жизни человека.

Скачать: 

Защита человека от опасностей механического травмирования

содержание

Введение

Защита человека от опасностей механического травмирования

Заключение

Список литературы


Введение

Все работники должны соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации техники, сосудов высокого давления, грузоподъемных средств и т. п.

Несоблюдение и явное нарушение мер предосторожности при обслуживании техники, оборудования может привести к большому числу несчастных случаев, иной раз имеющих смертельный исход.

Травмы, как правило, следствие не случайного стечения обстоятельств, а имеющихся опасностей, которые не были своевременно устранены. Поэтому каждый начальник участка, цеха и т. д. обязан твердо знать и повседневно разъяснять своим подчиненным правила техники безопасности, показывать личный пример безукоризненного их соблюдения. Он призван неотступно и постоянно требовать от работников точного соблюдения правил техники безопасности.


Защита человека от опасностей механического травмирования

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - Рефераты по безопасности жизнедеятельности