Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ Контрольные, курсовые на заказ.

Подробности вы можете узнать нажав на кнопку.

title

Карта сайта
61

Рефераты по биологии

Біологія та екологія бактеріофагів

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Хіміко-біологічний факультет

Кафедра загальної біології

КУРСОВА РОБОТА

Біологія та екологія бактеріофагів

Виконала:

студент ІV курсу

Назимок Ю.М.

Чернігів - 2007


Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості біології вірусів

1.1 Морфологія вірусів

1.2 Хімічний склад вірусів

1.3 Репродукція вірусів

Розділ 2. Поняття про бактеріофаги, їх особливості

2.1 Морфологія фагів

2.2 Хімічний склад фагів

2.3 Антигенні властивості фагів

2.4 Взаємодія фагів з бактеріями

Розділ 3. Культивування, практичне значення вірусів та бактеріофагів

Висновок

Список використаної літератури

Скачать: 

Біологічні ритми

Живі організми існують у просторі і часі, які є об`єктивними реальними формами буття. Навколишня нежива природа ритмічна: зміна дня і ночі, пір року пов`язані з основними ритмами Землі - її обертанням навколо своєї осі і навколо Сонця. Живі організми залежать від цих ритмів; на протязі сотень мільйонів років еволюції ішов процес пристосування до них, вироблялись ритмічні процеси життєдіяльності - біоритми . Вивченням їх займається хронобіологія (гр.chronos- час). У вивчення біологічних ритмів великий внесок зробили відомі вчені. Над проблемою сприйняття часу тваринами і людиною працювали І.П. Павлов В.М. Бехтєрєв, С.С. Корсаков. Екологічні і фізіологічні аспекти ритмічних процесів вивчав О.Д. Слонім. Роль біоритмів у регуляції функцій організму і їх зміни в умовах космічного польоту вивчались В.В. Паріним і його співробітниками.

Скачать: 

Біологічні особливості веслоноса

Міністерство аграрної політики України

ХХХХХХХХХХХХ державний аграрний університет

Кафедра: “Зоології та іхтіології”

Курсова робота

Тема: «Біологічні особливості веслоноса»

Виконав: студент 2-ї групи,

ІІІ-го курсу екологічного ф-ту

Зміст

Вступ

Веслоніс - Polyodon spathula Walb

Біологічна характеристика

Вирощування та утримання плідників

Штучне відтворення

Підрощування личинок

Вирощування посадкового матеріалу і товарної продукції

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Скачать: 

Біогеоценоз

РЕФЕРАТ

На тему «Біогеоценоз»


1. Діброва, як природне співтовариство (біогеоценоз), що характеризується цілісністю і стійкістю

Скачать: 

Білки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ЭВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ

РЕФЕРАТ

З БІОЛОГІЇ

На тему: Білки та їхня характеристика.

Черкаси 2010


План

I. Будова білків

II. Фізичні та хімічні властивості білків

III. Елементарний склад і молекулярна маса білків

IV. Класифікація білків

V. Застосування білків у промисловості

VI. Біологічне значення білків

VII. Біосинтез білків

VIII. Значення білків в життєдіяльності організмів


І. Будова білків.

Скачать: 

Биполярные, горизонтальные и амакриновые клетки

Содержание

Биполярные, горизонтальные и амакриновые клетки

Медиаторы в сетчатке

Концепция рецептивных полей

Ответы биполярных клеток

Структура рецептивных полей биполярных клеток

Горизонтальные клетки и ингибирование периферии

Значение структуры рецептивных полей биполярных клеток

Рецептивные поля ганглиозных клеток

Использование дискретных зрительных стимулов для определения рецептивных полей

Организация рецептивных полей ганглиозных клеток

Выводы

Литература

Скачать: 

Биоэтические проблемы врачебных ошибок

Биоэтические проблемы врачебных ошибок

ВВЕДЕНИЕ

Errarehumanumest.

Человеку свойственно ошибаться.

Еврипид

Врачебные ошибки – это серьезная и

всегда актуальная проблема врачевания.

Скачать: 

Биохимия углеводов в организме человека

1. Общие свойства углеводов

Углеводы - группа органических веществ общей формулы - Cm H2n On.

Формально Cm(H2O)n - соединение углерода и воды. Осюда и название: угле- воды.

Основные функции углеводов:

1) энергетическая (при окислении простых сахаров, в первую очередь, глюкозы организм получает основную часть необходимой ему энергии);

2) запасающая (такие полисахариды, как крахмал и глюкоген, играют роль источников глюкозы, высвобождая ее по мере необходимости);

3) опорно-строительная (из хитина, например, построен панцирь насекомых).

Углеводы делят на простые или моносахариды, не способные к гидролизу, и сложные углеводы, гидрализующиеся на ряд простых. По числу атомов углерода углеводы делят на тетрозы, пентозы, гексозы и т.д., а по химическому строению - это многоатомные альдегидо- и кетоноспирты - альдозы и кетозы.

Скачать: 

Биохимия лизосом

Федеральное агентство по образованию

Пензенский государственный педагогический университет

имени В.Г.Белинского

Кафедра биохимии

Курсовая работа на тему:

«Биохимия лизосом»

Выполнила: студентка

группы БХ-31 Цибулькина И.С.

Проверил: Соловьёв В.Б.

Пенза

2009


Оглавление

1.Введение

2.Структура и состав лизосом

3.Образование лизосом

4.Биосинтез и транспорт лизосомных белков

5.Органеллы, образующиеся из лизосом

6.Классификация ферментов, содержащихся в лизосомах

7.Лизосомные болезни накопления

8.Заключение

9.Приложение

10.Список используемой литературы


Введение

Скачать: 

Биохимический контроль в спорте

Реферат

по биохимии

на тему:

"Биохимический контроль в спорте"

2009


Биохимические исследования в спортивной практике проводятся либо самостоятельно, либо входят в комплексный медико-биологический контроль подготовки спортсменов высокой квалификации.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Оценка уровня общей и специальной тренированности спортсмена.

• Оценка соответствия применяемых тренировочных нагрузок функциональному состоянию спортсмена, выявление перетренированности.

• Контроль протекания восстановления после тренировки.

• Оценка эффективности новых методов и средств развития скоро-стносиловых качеств, повышения выносливости, ускорения восстановления и т. п.

• Оценка состояния здоровья спортсмена, обнаружение начальных симптомов заболеваний.

Скачать: 

Pages

Subscribe to RSS - Рефераты по биологии